akcia kotly

V našich projektoch navrhujeme progresívne systémy a zariadenia zabezpečujúce svojou kvalitou vysokú efektivitu a dlhú fyzickú aj morálnu životnosť. Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klientov a kvalita technického riešenia.

 

Prehľad nami realizovaných činností:

 

  • Technické konzultácie
  • Predprojektová príprava
  • Štúdie
  • Projektovanie tepelných zdrojov všetkých druhov, hlavne tepelných čerpadiel a ich kombinácií s rôznymi doplnkovými/záložnými zdrojmi tepla (plyn, elektrina, CZT, biomasa, solár)
  • Projektovanie vykurovacích systémov všetkých druhov vrátane kombinovaných sytémov pre vykurovanie a chladenie (fan-coily, stropné a stenové systémy) s ich pripojením na všetky typy tepelných zdrojov, v novostavbách, rekonštruovaných aj historických objektoch rôzneho účelu, skarálnych objektov, od rodinných domov cez objekty občianskej vybavenosti až po výrobné haly a športoviská
  • Projektovanie rozvodov vody a zdravotechniky
  • Projektovanie hydraulického vyregulovania existujúcich vykurovacích sytémov
  • Rozpočty
  • Autorský dozor

Interaktívne katalógy značiek - našich najvýznamnejších dodávateľov