akcia kotly

Uvedenie spotrebiča do prevádzky, revízie, záručné i pozáručné opravy všetkých nami dodávaných spotrebičov zabezpečujeme automaticky v rámci popredajného servisu našej firmy. Odborne vzdelaný servisný technik s príslušnými oprávneniami na opravy a revizie jednotlivých produktov je dostupný všetkým našim zákazníkom. Zároveň servisný technik zabezpečuje i montáž a oživenie meracej a regulačnej techniky a meranie spalín analyzátorom.

V rámci servisnej činnosti vykonávame:

  • servis plynových kotlov, ohrievačov a sporákov
  • spúštanie kotlov, ohrievačov a sporákov
  • záručné a pozáručné prehliadky
  • záručný a pozáručný servis
  • revízie
  • opravy kotlov
  • opravy prietokových ohrievačov TÚV
  • opravy priamoohrevných ohrievačov TÚV

Interaktívne katalógy značiek - našich najvýznamnejších dodávateľov