akcia cerpadlaAkciová ponuka na tepelné čerpadlá Viessmann

Nemecký výrobca vykurovacej techniky - značka Viessmann disponuje ucelenou radou produktov na vykurovanie a ohrev vody vhodnej pre novostavby i modernizácie.

Široké portfólio výrobcu Viessmann umožňuje vybrať si najvhodnejší typ zdroja tepla pre rôzne druhy použitia alebo rôzne zdroje energie. Do našej akciovej ponuky sme pre Vás vybrali cenovo výhodný výrobok - tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacím výkonom až 10,6kW.

Zákazníkom zabezpečujeme komplexné služby v oblasti: projekcia, montáž, obchod a servis.

 

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S

Splitové tepelné čepadlo vzduch/voda - vykurovací výkon 3 až 10,6 kW

Vitocal 200-S využívá lacnú energiu vo vonkajšom vzduchu. Hodí sa pre novostavbu (obrázok 1) ako ak pre modernizáciu. Bez problémov je ho možné kombinovať s existujúcimi vykurovacími zariadeniami. (obrázok 2).

Vitocal 200-S je určený buď čisto len na vykurovanie alebo aj na vykurovanie a chladenie, v závislosti od požiadaviek.

Využíva teplo obsiahnuté vo vonkajšom vzduchu. Vonkajšia jednotka, odolná voči poveternostným vplyvom počasia, sa dá flexibilne umiestniť a vďaka jej kompaktným rozmerom sa dá namontovať aj na obvodovú stenu budovy pomocou dodávaného montážneho príslušenstva. Samozrejme je možné umiestniť ju aj na zem vedľa budovy alebo aj na plochú strechu objektu.

Vnútorná jednotka sa dá ako každé iné vykurovacie zariadenie inštalovať buď v pivnici alebo v technickej miestnosti. Obsahuje všetko potrebné hydraulické príslušenstvo, kondenzátor, obehové čerpadlo a 3-cestný prepínací ventil ku komfortnému vykurovaniu a ohrevu teplej pitnej vody. Ako príslušenstvo môže byť integrovaný dodatočný elektrický prietokový ohrievač vody 9 kW (pri type „AC“ je už integrovaný z výroby). 

V lete je možné využiť typy „AC” aj na chladenie miestností. Pritom môžu byť použité k chladeniu ventilátorové konvektory alebo aj samotný podlahový systém.

Účinné a hospodárne
Vitocal 200-S pracuje obzvlášť hospodárne pri čiastočných zaťaženiach. Na to používa zariadenie inverterovú techniku kompresora. Pomocou modulácie kompresora prispôsobuje výkon kompresora vždy aktuálnej potrebe a taktiež dodáva do systému vykurovaciu vodu len s aktuálne potrebnou teplotou. 

V prípade modernizácie sú splitové tepelné čerpadlá určené pre efektívne bivalentné prevádzky. V týchto prípadoch ostáva jestvujúci zdroj tepla na pokrytie špičkových výkonov v prevádzke. 

Tichá prevádzka vďaka regulovaným otáčkam
Regulovanou prevádzkou si Vitocal 200-S redukuje počet zapnutí a vypnutí kompresora. Týmto sú otáčkovo regulovaný ventilátor a kompresor výrazne tichšie ako trvalá prevádzka na najvyššom stupni. 

Komfortná regulácia Vitotronic
Užívateľ zariadenia profi tuje aj z jednoducho ovládateľnej regulácie Vitotronic 200, ktorá je navyše logicky a zmysluplne vyhotovená. Displej je podsvietený, kontrastný a ľahko čitateľný.

Pomocná funkcia informuje o ďalších možných krokoch. Grafi cký displej ukazuje aj vykurovacie a chladiace krivky. Ďalšie príslušné regulačné komponenty môžu byť veľmi ľahko pripojené a zladené. Ovládací panel regulácie môže byť v prípade potreby umiestnený do vzdialenosti 5 m od vnútornej jednotky a inštalovaný na stene podľa požiadavky. 

Rozsiahly servis Viessmann
Prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky pomocou chladiarenských vedení do jedného uzavretého chladiaceho okruhu, musí previesť odborník – chladiar. Ten k tomu nadobudol náležité vedomosti školením z vyhlášky o ochrane pri práci s chladivami a získal aj oprávnenie pre uvedenie takýchto zariadení do prevádzky. Takéto uvedenie do prevádzky umožňuje aj technická služba Viessmann.

Výhody použitia tepelného čerpadla Viessmann Vitocal 200-S:

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 3,0 do 10,6 kW, pri A2/W35.
 • Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe tepla/chladu.
 • Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coeffi cient of Performance) podľa EN 14511 až 4,6 pri A7/W35 resp. 3,5 pri A2/W35.
 • Maximálna výstupná teplota vody až 55 °C aj pri -15 °C.
 • Vonkajšia jednotka s výparníkom, kompresorom, ventilátorom a expanzným ventilom.
 • Vnútorná jednotka s obehovým čerpadlom, poistnou skupinou, kondenzátorom, 3-cestným prepínacím ventilom a reguláciou, pri typoch „AC“ aj s elektrickým prietokovým ohrievačom vody.
 • Vysoká účinnosť pri čiastočných prevádzkových zaťaženiach.
 • Nízka hlučnosť vďaka regulovateľným otáčkam ventilátora a kompresora.
 • Nie je potrebná žiadna ochrana voči zamrznutiu systému.
 • Jednoducho ovládateľná regulácia Vitotronic 200 s textovými hláseniami a s grafickým displejom.
 • Nízke investičné náklady.
 • Možnosť chladiacej prevádzky.
 • Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.

Podklady na stiahnutie:

 


 

Interaktívne katalógy značiek - našich najvýznamnejších dodávateľov